Privacy protocol

Privacy protocol camerabewaking avg

BGDO BEVEILIGING VVE

Het privacyprotocol en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Beveiligingscamera’s en privacy

BGDO Beveiliging heeft de juridische kennis om u als VvE te helpen met het opstellen van een camera protocol gericht op de verwerking en het gebruik van videobeelden die zijn gemaakt door de beveiligingscamera’s. Met name de nieuwe AVG heeft consequenties voor de inzet en het gebruik van cameratoezicht bij Vereniging van Eigenaars.

Belangrijke voorwaarden voor de woningbouwvereniging of VvE om camera’s te mogen plaatsen zijn:

Gerechtvaardigd belang

De woningbouwvereniging of VvE moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners.

Noodzaak cameratoezicht

Cameratoezicht door een woningbouwvereniging of VvE is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de woningbouwvereniging of VvE het doel niet op een andere manier kan bereiken. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen zoals organisatorische maatregelen, hang- en sluitwerk en/of toegangscontrole.

Privacy toets

De woningbouwvereniging of VvE moet een privacy toets uitvoeren. Dit betekent dat de VvE de belangen van de bewoners en bezoekers afweegt tegen het eigen belang. De privacy moet worden gewaarborgd in het uitvoeringsprotocol door bijvoorbeeld een gevolmachtigde aan te stellen.

Informatieplicht cameratoezicht

De woningbouwvereniging of VvE moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Niet alles filmen

De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen.

De VvE moet bekijken of het noodzakelijk is om de publieke ruimte in beeld te brengen. Is het noodzakelijk? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

Bewaartermijn camerabeelden

De VvE mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd zoals diefstal, dan mag woningbouwvereniging of VvE de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Instemming VvE-leden

Bij de VvE moet het besluit om cameratoezicht te gebruiken in overleg gebeuren. Dit houdt in dat een meerderheid van de VvE-leden voor cameratoezicht heeft gestemd in een ledenvergadering.

Uitgangspunten afspraken die moeten worden vastgelegd in het protocol:

  • Enkel vrijgave beeldmateriaal bij aangifte Politie;
  • beelden worden vrijgegeven door een door het bestuur aan te wijzen gevolmachtigde van onbesproken gedrag;
  • beelden worden maximaal vier weken bewaard;
  • mogelijke privacy zones worden in kaart gebracht;
  • geen live toezicht op het terrein maar reconstructie achteraf;
  • nauwe samenwerking met de wijkagent bewerkstelligen;
  • wachtwoorden zijn enkel bij gecertificeerd beveiligingsbedrijf en de gevolmachtigde bekend;
  • systeem wordt regelmatig door bestuur gecontroleerd op mogelijk foutmeldingen;
  • overbodig filmen van de openbare weg wordt gemeden;
  • er wordt niet bij woningen naar binnen gefilmd.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de AVG en camerabewaking, of een afspraak wilt voor het vervangen, repareren of nieuw aanleggen van een camerabewaking systeem, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, bereikbaar via 085-1050063.

privacy protocol camerabeveiliging avg